Söta tår fotvårdsklinik

Alla har vackra fötter.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

GDPR= Ny lagstiftning gällande hantering av personuppgifter f o m 25/5-18

När du bokar en behandling hos mig godkänner du samtidigt att jag sparar dom personuppgifter som jag behöver för att kunna ge dig en korrekt behandling samt göra en korrekt journalanteckning efter din behandling. Detta krävs för att säkerställa att eventuell behandling inte riskerar att skada dig eller mig.

Exempel på uppgifter jag efterfrågar är:

Namn

Adress

Födelseår

Sjukdomar och mediciner som exempelvis diabetes, cancer, reumatism, blodförtunnande, högt/lågt blodtryck, sköldkörtelfel, opererade knän/höfter

Du kan när som helst be att få en kopia på din journal för att se vad den innehåller, jag sparar din information i 5 år efter sista besöket om du inte begär att den förstörs tidigare.

Fakturabetalning- villkor gäller från 7 maj 2019

Vid fakturabetalning tillkommer det en administrativ kostnad om 60 kr för att få den skickad hem med post, och 15 kr om du vill få den till din e-postadress.

Betalningen skall registreras på mitt konto inom 10 dagar från utskriftsdatum.

Om betalning ej inkommit i tid kommer en påminnelse skickas ut, om denna ej betalas går fakturan vidare till inkasso med ökad kostnad för fakturamottagaren.